Čišćenje i održavanje

Usluga čišćenja i održavanja svih vrsta podnih obloga, profesionalnom opremom uz upotrebu najkvalietnijih sredstava za čišćenje i zaštitu.

lavor

Veleprodaja - Maloprodaja

Klisanski Put 93a
21101 Klisa, Novi Sad
 
PIB: 108813898
Mat. br.: 21072621
 
+381-21/245-37-89
+381-21/236-39-23

euroselecta@euroselecta.com