Articles

Izravnjujuce mase

 

940999 Masa za niveliranje

Univerzalna somorazlivajuca masa za izravnanje svih mineralnih podloga u debljinama slojeva od 5 mm. Nanosi se lopaticom. Za unutrašnju upotrebu.

960960  Masa za niveliranje - Europlan Super

Univerzalna, samorazlivajuca masa za izravnavnavanje za maksimalna opterecenja sa sa jakom malim naprezanjem i izvarednom krajnjom tvrdocom. Za izravnanje mineralnih podloga  i asfalta bez ogranicenja debljine slojeva u jednom radnom postupku.Može se pumpati, nanositi lopaticom. Postoji mogucnost i dodavanja do 30% kvarcnog peska, granulacije 0,3-1,0 mm (osim za parketarske radove). Masa je idealna kod postavke parketa( posebno kod dužih dimenzija parketa)

999940 Reparaturna masa  Europlan Quick

Stabilna, brzo stvrdnjavajuca  masa za špahtlanje za popravak i niveliranje stepenica, 
podesta, za ispunjavanjerupa i dubokih neravnina, za oblikovanje bridova, prelaza, pa-
dova u debljinama slojeva do 50 mm. Stabilnost i elasticnost se može regulisati odgo-
rajucim dodavanjem vode. Postoji i mogucnost dodavanja  kvarcnog peska do 30%.
Samo za unutrašnju upotrebu. Vreme ugradnje ca 15 min.

Veleprodaja - Maloprodaja

Klisanski Put 93a
21101 Klisa, Novi Sad
 
PIB: 108813898
Mat. br.: 21072621
 
+381-21/245-37-89
+381-21/236-39-23

euroselecta@euroselecta.com