Hoteli

Posebnu grupu zahteva za podnim oblogama predstavljaju hotelski prostori. Vodeći računa o nameni prostorija, možemo preporučiti različite vrste podova  za sobe i apartmane, hodnike, kuhinju, trpezarijui i ostale prostore.

content partners2

content partners5

content partners1

 0804flooring5

Veleprodaja - Maloprodaja

Klisanski Put 93a
21101 Klisa, Novi Sad
 
PIB: 108813898
Mat. br.: 21072621
 
+381-21/245-37-89
+381-21/236-39-23

euroselecta@euroselecta.com